Vítajte na našej web stránke MO SRZ Čierna nad Tisou. Dôležité tel.čísla Hlavný Hospodár MO SRZ Peter TOMORI - 056/6350972, vedúci Rybárskej stráže Zoltán BATTYÁNYI - 0915 425512, 0903 857240
aktualizováno: 08.11.2020 22:05:31

ZO SRZ     ČIERNA NAD TISOU

Fórum
23.10.2020
• polismen  |  23.10.2020 16:46:32  |  IP: 178.40.---.---
tu sa mi to nezmestilo v celku ale v knihe návštej som to vycapil :

https://mosrzcnt.wbl.sk/Kniha-navstev.html?radek=712&tlacitko=detail&list=0

vopred ďakujem, samozrejme je to môj subjektávny názor, ale uvítam názor iných rybárov, či aký majú názor na to iný, možno rozdielny, možno zhodný.

• polismen  |  23.10.2020 16:40:09  |  IP: 178.40.---.---
Je tam dostatok živej potravy, majú tam dostatok prirodzeného úkrytu. V pohode ste mohli využiť maximálnu dobu 28 dní. ................. SUPER.
ešte raz ďakujem za promptnú, náležitú a nachlp vyjadrujúcu odpoveď, ale aj sa dá tak s dávkou pikantností a slušnosti bez vulgarizmov a osobných urážok, ako rybár mám právo
• polismen  |  23.10.2020 16:39:09  |  IP: 178.40.---.---
ako aj negatívnych dopadov !!!!!!, RÁD BY SOM TO ZDORAZNIL, POZOR, základy chorôb rýb a ich prevencie, opatrenia užívateľa rybárskeho obhospodarovaného revíru pri mimoriadnych situáciách v našich vodách. On je nato vyškolený a má Preukaz rybárskeho hospodára, v mojich očiach jediná zodpovedná osoba, oprávňujúca vydať takéto rozhodnutie aj keby vetoval, rozhodnutie členov Výboru !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZÁKON.
Ak sa tak rozhodol Výbor, priznám sa, nevolil som všetkých členov Výboru, nesúhlasím s NARIADENÍM VÝBORU. A tu kladiem svoj dotaz, otázku :
v zmysle ktorého zákona sa Výbor uzniesol, kedy sa uzniesol, ktorým Uznesením, respektíve kde by som sa mohol dočítať v ktorej zápisnici, kto bol účastníkom zasadnutia Výboru, aké návrhy boli predložené ohľadom zarybnenia, miesta zarybnenia, času zarybnenia a formou zarybnenia, ako aj formou oboznámenia širokej rybárskej verejnosti o zarybnení. Nakoľko dnes zisťujem, náhodným nakukávaním ako stále na našej web. stránke a konštatujem, že bolo : zarybnenie, zarybňovanie, vyložené násady rýb a vidím, sledujem a zisťujem nejaké NARIADENIE.
Len na margo :
Rozsah prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa
Užívateľ môže svoju organizačnú zložku poveriť plnením týchto úloh:
o) určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru po zarybnení,
Spôsoby lovu rýb
Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.

............ čiže ak boli splnené všetky vyššie uvedené zákonom stanovené podmienky, a to v plnej forme, áno budem a musíme rešpektovať Všeobecný zákaz lovu vysadených rýb a aj časové obmedzenie. Ak nie, respektíve neboli splnené vyššie uvedené Zákonom stanovené podmienky, pýtam sa musím rešpektovať podľa mojej vlastnej mienky spochybnené NARIADENIE. Len zas na margo, ponúkam niekoľko odkazov na iné, väčšie MO, kde tkz. „NARIADENIE“ je tak trocha miernejšie, primeranejšie voči nám rybárom.
http://msokosice.sk/detail/oznam-vseobecny-zakaz-lovu-zarybnenie
http://msokosice.sk/detail/vseobecny-zakaz-lovu-maj-2020
http://msokosice.sk/detail/docasne-zakazany-lov-izra-od-1112019-do-3112019
http://msokosice.sk/detail/docasne-zakazany-lov -- zarybnenie v roku 2019, zarybnenie na 7 revíroch K3 .....

všimnite si všeobecný zákaz lovu vysadených rýb ……. 2 dni a či je to Podustva, Pstruh alebo Kapor ….. ??? !!!!!!!
to na obdobie 2 dni, všetko je v zmysle zákona  .

http://www.srzmichalovce.sk/sk/index.php?page_ID=1&article_ID=1118
http://www.srzmichalovce.sk/sk/index.php?page_ID=1&article_ID=1119
http://www.srzmichalovce.sk/sk/index.php?page_ID=1&article_ID=1123

samozrejme, idem si sám proti sebe napr. v prípade Michalovce, ale pozor  koľko takýchto revírov má MO Michalovce, na koľkých revíroch si môžu v zmysle „NARIADENIA“ rybári ešte využívať svoje rybárske právo aj keby uzatvorili 2 – 3 vodné plochy, rybníky ? Mi na rozdiel od nich máme len jeden rybník, jednu vodnú plochu, momentálny stav riek si môžete pozrieť TU :
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=ran_sprav
https://www.vizugy.hu/?mapModule=OpGrafikon&AllomasVOA=16496327-97AB-11D4-BB62-00508BA24287&mapData=Idosor#mapModule
takže máme výber, buď nejdeš na ryby alebo zas nepôjdeš na ryby.

Prečo nepostačuje po nasadení násadových rýb, vyhlásiť Všeobecný zákaz lovu rýb napr. na 3 alebo max. 5 dní, čo spôsobuje, tak enormné navýšenie, ak odpoveď bude znieť : ideme chrániť naše ryby, odpoviem super, ryby sa nachádzajú v tak zarastenom úseku nášho revíru, že tam zotrvajú až do Mája 2021. Je tam dostatok živej potravy, majú tam dostatok prirodzené
• polismen  |  23.10.2020 16:36:56  |  IP: 178.40.---.---
Poďakovanie za svedomitú prácu,

Dnes bol dňom zarybnenia našich revírov, je to deň, ktorý každý z nás očakáva, možno neskôr odmena za členstvo a našu spoločnú prácu v našej organizácii. Úlohou členov Výboru je formovať osobnosť rybára, mladých rybárov a budúcich rybárov, a možno aj pokračovateľov našej práce.

Možno si mnohí z vás pripomenú ľudí, ktorí sa deň čo deň postavili pred obdobné prekážky v minulosti, bývalí členovia rok 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, ktorý v tom období zabudli na svoje osobné radosti či starosti a spolu s úzkym kolektívom a úzkym kruhom priateľov podnikali nekonečnú púť za rozvojom, zveľaďovaním rybárskej spoločnosti, športového rybárstva, tak isto ako to dnes robia súčasný členovia vedenia našej organizácie.

Práca všetkých členov nášho vedenia si v súčasnom období vyžaduje veľa odbornosti, ľudskosti, súcitu a porozumenia ale i psychologickej invencie, vyžaduje jeho perfektné reakcie na rozličné ľudské situácie a problémy, aby dokázali operatívne riešiť predvídané aj nepredvídané otázky, problémy a nedostatky. Byť človekom, priateľom, kolegom – rybárom, kontrolórom znamená byť nielen manažérom, ekonómom, pokladníkom, obchodníkom, ale aj psychológom, zdravotníkom, poradcom a dôverníkom. Nespočetné množstvo problémov rybárov, ktoré musia denno-denne pri vode, v kancelárii riešiť, stavajú našich členov výboru často do úlohy policajta, vyšetrovateľa, či samotného sudcu, generálneho prokurátora, sudcu európskeho súdu.

Naši páni sa každý problém snažia vyriešiť čo k najväčšej spokojnosti dotknutých členov rybárov našej organizácie, prívržencov rybárstva, hostí našich revírov a hostí našich spoločenských podujatí, alebo podujatí ktorých sa zúčastňujú oni samy.
V mene nášho úzkeho kolektívu, členov našej rybárskej organizácie, spoločnosti tichých bláznov sa chceme pánom nášho Výboru poďakovať za to, že nás svojou náročnosťou a osobným príkladom neustále posúvajú ďalej. Hoci nášmu rybárskemu kolektívu nikdy nechýbala chuť a odvaha do práce, neustále nás vediete k tomu, aby sme sa stále vzdelávali a skvalitňovali svoj postoj, prácu pre spokojnosť vašu a našu. Dôkazom toho je dnes rušný a tak dlho očakávaný deň, zarybňovanie našich revírov, plný zaujímavých, pútavých a originálnych aktivít kolektívu alebo jednotlivca, ktorý už majú svoju tradíciu a zameriavajú sa na ako už bolo uvedené na maximálny rozvoj našej organizácie, maximálny rozvoj svojej osobnosti.

Pod vašim vedením sa celá rybárska spoločnosť usiluje o to, aby po ukončení „Všeobecného zákazu lovu vysadených rýb“ si všetci naši členovia organizácie, rybári - vzdelaní primerane ich mentálnej úrovni – ja som asi na úrovni húpacieho koníka – alebo sa niekto o to pokúša a snaží ma o tom presvedčiť, čestní, slušní a šťastní a vždy len v dobrom si užívali spoločný rybolov a rybárske úspechy.

člen MO SRZ
Tomáš FEJKO

a teraz by som mal jeden dotaz, otázku ......

kedy zasadal Výbor našej MO, komu sa máme poďakovať, za to NARIADENIE ? za tú celkovú dĺžku - dobu NARIADENIA, všeobecného zákazu lovu rýb na rybníku Čene ?

Ak sa tak rozhodol Hlavný hospodár, vyjavil som mu plnú dôveru, verím mu a som presvedčený, že jeho nariadenie bolo jednoznačne len a len chrániť to čo máme, takže nemám žiadne výhrady. Hospodár je podľa mňa slovom vzatým odborníkom, nakoľko on vie a pozná právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace s ochranou životného prostredia, základy biológie u nás žijúcich druhov rýb – mne osobne mi postačí kaprových vôd, hospodárenie v rybárskom revíri – revíroch, v našich revíroch, základy chovu rýb – kapor, amur, šťuka, zubáč,sumec, atď. ..... meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení a súvisiacich pozitívnych ako a

18.10.2020
• polismen  |  18.10.2020 15:50:24  |  IP: 178.40.---.---
Zdravím všetkých Fischmeni,......... Ahoj Gillan, Števo, Vojto..... No je tu ticho, všetci sú spokojný rybky berú osto - šesť,...... a aj počasie nám praje 😜😜😜😜😜😜.

14.10.2020
• Števo  |  14.10.2020 17:01:17  |  IP: 195.98.---.---
Ahoj Polismen & Vojto a zdravím aj teba Gilan. Možno preto sa to nehýbe lebo je korona.

10.10.2020
• Gillan  |  10.10.2020 20:54:04  |  IP: 217.12.---.---
Ty kokso. A to za toto platíte??? Mesiace sa to nepohlo...

25.08.2020
• Admin.  |  25.08.2020 09:54:33  |  IP: 188.167.---.---
Posledná rozlúčka bude dňa 26. augusta 2020 o 15.00 hod. na miestnom cintoríne v Čiernej nad Tisou.

24.08.2020
• Admin.  |  24.08.2020 21:33:42  |  IP: 188.167.---.---
S hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom, a rybárskej verejnosti, že dňa 24.08.2020 nás navždy opustil Gabriel FILO, dlhoročný člen ZO SRZ, otec, priateľ a kolega.
Posledná rozlúčka s Gabrielom FILO bude dňa 26 augusta 2020 (v stredu) na miestnom cintoríne v Čiernej nad Tisou.
Česť jeho pamiatke!

04.08.2020
• polismen  |  04.08.2020 18:29:47  |  IP: 85.237.---.---
Nazdar Vojto, Števo a ostatný koukači. Zdravím všetkých členov Fischtar clubu, ja chodím na ryby sporadicky a sporadicky mám aj zábery. Ú nás tiež boli preteky Vojto len ja som nemal čas.Nový vzkaz
nick  
text
 
 
126-7devět  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist

Kalendář weblight.cz TOPlist

Denný čas lovu rýb . . . . . Na kaprových vodách Január - Február od 07:00 do 17:00 hod. ................ Marec - Apríl od 05.00 do 21.00 hod. ........... Máj - Jún - Október od 04.00 do 24.00 hod. ............... Júl - August - September od 00.00 do 24.00 hod. ...................... November - December od 07.00 do 20.00 hod. . . .
Google